Krupinská priehrada

Vodná nádrž Bebrava, tiež nazývaná krupinská priehrada bola vybudovaná v roku 1993. Okrem iného slúži na chov rýb a rekreačné účely. Je vyhľadávaným miestom prechádzok a oddychu miestneho obyvateľstva.

Vzdialenosť od Krupiny: 2,5 km

Kde sa nachádza: Krupinská priehrada je vzdialená od Krupiny 2,5 km,dostaneme sa k nej z námestia SNP cestou popri cintoríne a poľnohospodárskom družstve.

Rybník Žibritov - Ubytovanie KrupinaRybník Žibritov

Žibritovský rybník slúži na chov rýb a rekreačné účely. Je vyhľadávaným miestom prechádzok a oddychu miestneho obyvateľstva.

Vzdialenosť od Krupiny: 13 km

Kde sa nachádza: Za obcou Žibritov.


Článok je tlačený zo stránky www.ubytovaniekrupina.sk.