Sixova stráň

Sixova stráň - Ubytovanie KrupinaBola vyhlásená v roku 1985 na výmere 0,83 ha. Je jedinečnou ukážkou stĺpovitej odlučnosti pyroxenických andezitov v 5-6 bokých hranoloch, ktoré majú hornú časť ohnutú v podobe hákovania. Vo východnej časti steny je vyvinuté pásmo hydrotermálnej premeny horniny, sledujúce sklon stĺpcovitej odlučnosti. Nachádza sa v blízkosti PP Krupinské bralce.

Vzdialenosť od Krupiny: 7 km

Sixova stráň - Ubytovanie KrupinaKde sa nachádza: Z Krupiny sa na Sixovu stráň dostaneme po ceste III.triedy smerom na Žibritov, keď 400m za odbočkou na Šváb odbočíme do ľava na lesnú cestu, po ktorej keď pôjdeme stále rovno, sa po 1,5 km dostaneme na Sixovu stráň.

Mapa: Kliknutím prejdete na mapu.


Článok je tlačený zo stránky www.ubytovaniekrupina.sk.