Štiavnické vrchy, Krupina

Štiavnické vrchy, Krupina

Vytlačiť článok

Kamenné more - Vyhne

Kamenné more - Vyhne - Ubytovanie KrupinaBola vyhlásená už v roku 1923 na výmere 13,3 ha. Predmetom ochrany sa tu stalo najväčšie kamenné more vo vulkanickej časti Karpát. Z hľadiska zoológie je významnou lokalitou chránených a zriedkavých druhov živočíchov, najmä plazov - typická je jašterica múrová. Územie s vedeckým, študijným a edukačným významom, chránené už počas I. Československej republiky.

Kamenné more - Vyhne - Ubytovanie KrupinaKamenné more vo Vyhniach je najväčším kamenným morom vo vulkanitoch Karpát. Je to dómatické teleso červeného plagioklasovo-sanidínového ryolitu so žilkami jaspisu. Ryolitové balvany zaberajú rozsiahlu plochu asi 5 ha. Súbor blokov vznikol skalným zrútením alebo rozpadom pri zemetrasení pričom teleso bolo predtým ešte oslabené mrazovým zvetrávaním. Môžeme tu vidieť aj gravitačné triedenie blokoviska, keď pri dolnom okraji sú najväčšie bloky a smerom do svahu sa veľkosť úlomkov zmenšuje.

Fotogaléria

Kamenné more - Vyhne - Ubytovanie Krupina Kamenné more - Vyhne - Ubytovanie Krupina Kamenné more - Vyhne - Ubytovanie Krupina

Vzdialenosť od Krupiny: 30 km
Kde sa nachádza: Nad obcou Vyhne
Mapa: Kliknutím prejdete na mapu.