Štiavnické vrchy, Krupina

Štiavnické vrchy, Krupina

Vytlačiť článok

Mesto Krupina

Mesto Krupina sa nachádza na juhu stredného Slovenska na ceste pre medzinárodnú premávku E77, ktorá spája juhovýchodnú Európu s Baltom. Leží na rozhraní Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov v nadmorskej výške 269 m v údolí rieky Krupinica.

História mesta, ktoré patrí k najstarším mestám na Slovensku, siaha až do 12. storočia. Mestské výsady mu boli udelené v roku 1238 a obnovené v roku 1244. Dôležitú úlohu zohralo v protitureckých bojoch i v čase stavovských povstaní. Mesto ničili časté požiare, morové epidémie i prírodné pohromy.

Krupina je známa predovšetkým svojou bohatou a slávnou históriou. V meste sa dodnes zachovalo množstvo kultúrnych pamiatok, s ktorými ožíva duch minulosti. Tieto stavby skrývajú v sebe nevypovedané tajomstvá o udalostiach, či ľuďoch, ktorých životy boli s nimi úzko späté...A tak navštívme nebojácnu Vartovku, mohutné mestské hradby, či skryté a záhadné mestské pivnice...Pristavme sa pri domoch, kde sa rodili, či pôsobili osobnosti slovenského a svetového významu, alebo len zrakom spočiňme na monumentoch pripomínajúcich niekdajšiu krupinskú slávu, či utrpenie...

Mesto dalo Slovensku mnohé významné osobnosti akými boli napr. Andrej Braxatoris Sládkovič, Elena Maróthy Šoltésová a Rudolf Geschwind.

V súčasnosti sa Krupina rozprestiera na ploche 88.669.762 m2 a má 7991 obyvateľov.

Patrí do banskobystrického samosprávneho kraja, je okresným mestom a kultúrnym i spoločenským centrom Hontu.

Mapa: Kliknutím prejdete na mapu.