Štiavnické vrchy, Krupina

Štiavnické vrchy, Krupina

Vytlačiť článok

Bzovícky hrad

Bzovícky hrad - Ubytovanie KrupinaObec Bzovík leží v Krupinskej planine v nadmorskej výške 340 m, v doline, ktorou preteká Čekovský potok. Nachádza sa asi 6 km od Krupiny juhovýchodným smerom na ceste č. 526, ktorá spája Krupinu s Veľkým Krtíšom.

Dominantou obce je Bzovický hrad, ktorý pôvodne slúžil ako kláštor cistercitského opátstva. Bol založený okolo roku 1130 Lampertom, z rodu Hunt – Pázmanyovcov. V roku 1435 ho zničili husiti a v roku 1444 a 1446 bol zničený krupinskou posádkou. V roku 1530 až 1545 bol prestavaný na goticko-renesančný hrad s mohutným vonkajším opevnením, zosilnený nárožnými baštami a vodnou priekopou. Objekt bol v roku 1678 vypálený a o dva roky znovu opravený. V období stavovských povstaní celé bzovícke panstvo, obec i hrad vlastnili jezuiti a nakoniec ostrihomský seminár.

Zaujímavosti obce
Tradičný veniec na Bzovíku - Ubytovanie KrupinaV obci sa ako v jednej z mála uchovali staré zvyky a tradície až do súčasnosti. Zaujímavé ručné práce patria k obecnému folklóru a popri iných zvykoch dotvárajú predstavu rôznorodosti tradícií a šikovnosti ľudských rúk v minulosti.

V obci sa zachovala aj viac ako 300-ročná lipa, ktorú nájdeme priamo pred katolíckym kostolom .

V budove tunajšej fary pôsobili traja poprední národní a kultúrni dejatelia, evanjelický superintendent banského okolia a náboženský básnik Juraj Zábojník, Kostol sv. Štefana a 300 ročná lipa pred kostolom - Ubytovanie Krupinaprvý predseda Matice Slovenskej dr. Štefan Moyses a jazykovedec Martin Hattala.

Vzdialenosť od Krupiny: 8 km

Kde sa nachádza: Z Krupiny sa na Bzovík dostaneme po ceste E77 smerom na Šahy a po 5 km odbočíme do ľava na cestu 526.

Oplatí sa vidieť: Bzovícky hrad, kostol sv.Štefana a 300 ročná lipa pred kostolom.

Mapa: Kliknutím prejdete na mapu.Bzovícky hrad - Ubytovanie Krupina Bzovícky hrad - Ubytovanie Krupina Bzovícky hrad - Ubytovanie Krupina Bzovícky hrad - Ubytovanie Krupina