Štiavnické vrchy, Krupina

Štiavnické vrchy, Krupina

Vytlačiť článok

Štiavnické tajchy

Štiavnické tajchy - Ubytovanie KrupinaPod pojmom tajch si treba predstaviť umele vybudovanú vodnú nádrž, slúžiacu ako zásobáreň úžitkovej vody pre potreby baníctva v Banskej Štiavnici.

Prvé snahy o výstavbu tajchov pochádzajú z prelomu 15. a 16. storočia, avšak až v 1.polovici 18. storočia došlo k ich rozsiahlej výstavbe a nakoniec vytvoreniu dômyselného banského vodohospodárskeho systému, Štiavnické tajchy - Ubytovanie Krupinaktorý nielenže zachránil banskoštiavnické baníctvo, ale súčasne znamenal, že na jeho energetickej základni sa vyvinula v tých časoch špičková banská čerpacia technika. S vybudovaním tohto systému sa spájajú mená Matej Kornel Hell, Jozef Karol Hell a predovšetkým Samuel Mikovíny.

Systém pozostával zo 60 umelých vodných nádrží - tajchov s celkovým objemom 7 miliónov m3, ktoré boli navzájom pospájané zbernými (72 km), náhonovými (57 km) a spojovacími jarkami. Štiavnické tajchy - Ubytovanie KrupinaVzhľadom na nedostatok prírodných vodných zdrojov v oblasti sa snehová a dažďová voda zachytávala v zberných jarkoch a kumulovala sa vo vodných nádržiach. Z nich sa voda náhonovými jarkami rozvádzala k jednotlivým banským zariadeniam.

Do súčasnosti sa zachovalo týchto 24 vodných nádrží:
1. Jazero Bakomi - Štiavnické Bane
2. Belianske jazero - Banská Belá
3. Jazero Červená studňa - Banská Štiavnica
4. Evičkino jazero - Štiavnické Bane
5. Goldfuzské jazero - Banská Belá
6. Halčianske jazero - Banská Belá
7. Jazero Klinger- Banská Štiavnica
8. Kolpašske malé jazero - Banský Studenec
9. Kolpašské veľké jazero - Banský Studenec
10. Krechsengrundské jazero - Štiavnické Bane
11. Kysihyblianské jazerá - Banský Studenec
12. Lintišské jazero - Banská Štiavnica
13. Michelstolnianské jazero - Banská Štiavnica
14. Moderstolnianske jazero - Kopanice
15. Ottergrundské jazero - Banská Štiavnica
16. Počúvadeľské jazero – Počúvadlo
17. Rozgrundské jazero - Banská Štiavnica
18. Richňavské veľké jazero – Štiavnické Bane
19. Richňavské malé jazero - Štiavnické Bane
20. Šampošské jazero - Vysoká
21. Vindšachtské horné jazero - Štiavnické Bane
22. Vindšachtské dolné jazero - Štiavnické Bane
23. Vodárenské veľké jazero – Banská Štiavnica
24. Vodárenské malé jazero - Banská Štiavnica

Vzdialenosť od Krupiny: 20 km